तपाईंको कारखानामा कति कर्मचारीहरू छन्?

2023-08-31

हाम्रो कारखाना 70 कर्मचारी र कार्यालय कर्मचारी छन्