शहरको होटलबाट तपाईंको कारखाना कति टाढा छ?

2023-08-31

निकटतम होटल देखि लगभग 3 किलोमिटर