तपाईंको डेलिभरी समय कति लामो छ?

2023-08-31

सामान्य डेलिभरी समय लगभग 1 देखि 3 महिना हो, राखिएको आदेश को मात्रा मा निर्भर गर्दछ।